O B S A H :

Návody, které se můžou hodit. 😉

Tabulka ASCII znaků – Při psaní na klávesnici podržte levý ALT + číslo ze seznamu.