Firewall – je schopen blokovat komunikaci, kterou není schopen zastavit antivirus nebo antispyware. Zároveň chrání a filtruje komunikaci vedenou na váš počítač. Dále brání nedovolenému průniku útočníka z venkovní sítě do vašeho počítače s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení.

Firewall vám umožňuje rozhodnout se, zdali třeba nějakému programu umožníte přístup k internetu, nebo nikoliv.  Pokud nevíte, jak firewall nastavit, raději ho neinstalujte. Mnoho uživatelů špatným nastavením povolilo nebezpečné programy a tím se vystavily riziku nebo nemohli otevřít nějakou stránku kvůli blokování.
Proto ho lze doporučit spíše zkušenějším uživatelům.

Pokud používáte operační systém Windows 7 a vyšší, není nutné instalovat jiný Firewall, než ten, který je součástí samotných Windows. Tento firewall je na dobré úrovni a běžnému uživateli v domácím počítači naprosto dostačuje. Navíc  má ve většině případů firewall i Váš poskytovatel internetu.

To zatím alespoň něco málo.