ASCII – kódovaná tabulku, která definuje znaky anglické abecedy, a jiné znaky používané v informatice. Při psaní na klávesnici podržte levý ALT + číslo ze seznamu.

Tabulku v PDF si můžete stáhnout zde → Tabulka ASCII znaků PDF

0032     mezera
0033     !
0034     
0035     #
0036     $
0037     %
0038     &
0039     
0040     (
0041     )
0042     *
0043     +
0044     ,
0045     
0046     .
0047     /
0048     0
0049     1
0050     2
0051     3
0052     4
0053     5
0054     6
0055     7
0056     8
0057     9
0058     :
0059     ;
0060     <
0061     =
0062     >
0063     ?
0064     @
0065     A
0066     B
0067     C
0068     D
0069     E
0070     F
0071     G
0072     H
0073     I
0074     J
0075     K
0076     L
0077     M
0078     N
0079     O
0080     P
0081     Q
0082     R
0083     S
0084     T
0085     U
0086     V
0087     W
0088     X
0089     Y
0090     Z
0091     [
0092     \
0093     ]
0094     ^
0095     _
0096     `
0097     a
0098     b
0099     c
0100     d
0101     e
0102     f
0103     g
0104     h
0105     i
0106     j
0107     k
0108     l
0109     m
0110     n
0111     o
0112     p
0113     q
0114     r
0115     s
0116     t
0117     u
0118     v
0119     w
0120     x
0121     y
0122     z
0123     {
0124     |
0125     }
0126     ~
0127     
0128     
0129     
0130     
0131     ƒ
0132     
0133     
0134     
0135     
0136     ˆ
0137     
0138     Š
0139     
0140     Ś
0141     Ť
0142     Ž
0143     ?
0144     
0145     
0146     
0147     
0148     
0149     o
0150     
0151     
0152     ˜
0153     
0154     š
0155     
0156     ś
0157     ť
0158     ž
0159     ź
0160     t. mezera
0161     ˇ
0162     ˘
0163     Ł
0164     ¤
0165     Ą
0166     ¦
0167     §
0168     ¨
0169     ©
0170     Ş
0171     
0172     ƒƒˆ˜¬  
0173     ­­­­-  ­
0174     ®
0175     Ż
0176     °
0177     ±
0178     ˛
0179     ł
0180     ´
0181     µ
0182     ¶
0183     ·
0184     ¸
0185     ą
0186     ş
0187     
0188     Ľ
0189     ˝
0190     ľ
0191     ż
0192     Ŕ
0193     Á
0194     Â
0195     Ă
0196     Ä
0197     Ĺ
0198     Ć
0199     Ç
0200     Č
0201     É
0202     Ę
0203     Ë
0204     Ě
0205     Í
0206     Î
0207     Ď
0208     Đ
0209     Ń
0210     Ň
0211     Ó
0212     Ô
0213     Ő
0214     Ö
0215     ×
0216     Ř
0217     Ů
0218     Ú
0219     Ű
0220     Ü
0221     Ý
0222     Ţ
0223     ß
0224     ŕ
0225     á
0226     â
0227     ă
0228     ä
0229     ĺ
0230     ć
0231     ç
0232     č
0233     é
0234     ę
0235     ë
0236     ě
0237     í
0238     î
0239     ď
0240     đ
0241     ń
0242     ň
0243     ó
0244     ô
0245     ő
0246     ö
0247     ÷
0248     ř
0249     ů
0250     ú
0251     ű
0252     ü
0253     ý
0254     ţ
0255     ˙