Tísňová voláníTísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup, bez použití mincí či karet.

 

155- ZÁCHRANKA
(Zdravotnická záchranná služba – ZZS)

Kdy volat 155? – Vždy, došlo-li k náhlé poruše zdraví, úrazu nebo nehodě se zdravotnickými následky. Volejte zejména tehdy, jestliže jde o tyto stavy: neobvyklé tlaky či bolest na prsou, potíže s dechem, dušnost, porucha vědomí, bezvědomí, křeče, vážnější úraz, otrava léky či chemikáliemi, a další vážné stavy.

 

 

150 – HASIČI
(Hasičský záchranný sbor – HZS)

Kdy volat 150? – Číslo 150 je určeno k oznámení požárů, živelních pohrom, havárií a nehod – tedy všude tam, kde je nutné provádět záchranné nebo likvidační práce (hašení, vyprošťování, nebezpečné látky apod.) Číslo tísňového volání 150 je odbavováno na operačním středisku Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) společně s tísňovým číslem 112.

 

 

158 – POLICIE
(Policie ČR – PČR)

Kdy volat 158? – Vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, (pokud někdo někomu ubližuje na zdraví nebo vyhrožuje ublížením), při vzniku trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Číslo 158 je odbavováno na operačním středisku Policie ČR

 

 

112 – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
– jednotné evropské číslo tísňového volání – SOS
– k oznámení jakékoliv mimořádné události

Kdy volat 112? – jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je univerzální tísňové číslo, které funguje jednotně v celé Evropské unii a postupně je zaváděno i  v ostatních státech. Toto číslo lze volat z mobílních telefonů i z pevných telefonních sítích zdarma kdykoliv se ocitnete v tísňové situaci.

Pokud je zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání (150, 155, 158, 156) za předpokladu, že toto číslo ZNÁTE !

Pokud si nejste jisti, volejte číslo 112, které je provozováno současně s národními tísňovými čísly a  je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS.

V České republice obsluhuje linku 112 spolu s tísňovým číslem 150 Hasičský záchranný sbor České republiky.

Volání na čísla 150, 155, 156 a 158 je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit (tj. karta nesmí být zcela vybita).

Naproti tomu číslo 112 (rovněž bezplatné) má několik zásadních výhod:

  1. je možné na toto číslo volat i bez vložené SIM karty nebo ze zcela vyčerpané předplacené karty
  2. na toto číslo lze volat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů (čili v zahraničí i bez aktivovaného roamingu nebo tuzemsky i v místech, kde Váš operátor nemá pokrytí svým signálem)
  3. na toto číslo lze volat i ze zamknutého mobilního telefonu
  4. umožňuje odbavování tísňových volání v češtině, angličtině, němčině

POZOR !
– vždy je identifikováno číslo volajícího, případně IMEI mobilního telefonu
– vždy jsou předávány údaje o lokalizaci polohy volajícího
– každé volání je zpětně dohledatelné – o všem existují záznamy

 

 

156 – MĚSTSKÁ (obecní) POLICIE
(není ve všech městech a obcích)

Kdy volat 156? – Vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, (pokud někdo někomu ubližuje na zdraví nebo vyhrožuje ublížením), při vzniku trestných činů a při potřebě šetření přestupků nebo usměrňování neshod mezi lidmi. Číslo 156 je odbavováno na operačním středisku Městské policie v dané obci či městě, pokud je v obci zřízena. Pokud nevíte, zda je ve vašem městě, použijte výše uvedené číslo 158 (Policie ČR).

 

Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek zdarma !!!